• Behandling

Behandling

Träning/MTT

MTT-behandlingen är alltid individanpassad. Vi hjälper dig att klara av övningarna och ser till att du känner dig trygg med behandlingsformen. Vi tar också hänsyn till syftet med just din träning, och hur den ska läggas upp. Det är individuellt om det i första hand är uthållighet eller styrka som behöver tränas.

FYSISK AKTIVITET är den metod som ger bäst resultat vid behandling av smärttillstånd i muskler och leder, reumatiska och neurologiska sjukdomar, livsstilssjukdomar som högt blodtryck, diabetes, och övervikt. Medicinsk Tränings Terapi (MTT) är en behandlingsmetod inom sjukgymnastiken som utvecklades i Norge för mer än 40 år sedan. De träningsmaskiner som används för MTT är framtagna i samarbete med sjukgymnaster. Maskinerna är utformade med möjlighet till mycket låga belastningar, vilket gör att du kan börja träna i ett tidigt skede efter att ett problem har uppstått.

MTT är också en form av smärtbehandling där aerobiska hjälpmedel, som cykel, crosstrainer och gångband, används för att aktivera kroppens naturliga system för smärtlindring. För att uppnå detta utformas träningen med många repetitioner i serier och funktionell träning.


 

Mobilisering

Ett behandlingsätt inom ortopedisk manuell terapi (OMT).

 

Ledmobilisering är en ledbehandlingsteknik som inriktas mot ett specifikt segment eller flera i ryggraden. Mobilisering kan också ske på andra leder än i ryggraden alternativt som kvarvarande töjning men också mer i rytmiska moment i den riktning som är inskränkt vilket kan vara i ett translatoriskt plan (glidning mot ledytorna), men även angulärt (som en cirkelrörelse i förhållande till ledens rörelseaxel). 

 

Mobilisering används för att normalisera rörligheten i lederna och bygger på passiva, rytmiska rörelser anpassade för att töja muskler, ledband och ledkapslar.

 

Mc Kenzie

Filosofin att aktivt involvera patienten i egenbehandling är väl beprövad och används över hela världen för att undersöka, behandla, utbilda och ge patienter med besvär i rygg, nacke och extremiteter ökad självkänsla och möjlighet att påverka sin egen situation
 

Smärtlindring

 • Kinesisk klassisk akupunktur. Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Modern västerländsk forskning har funnit vetenskapliga bevis för de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit. Genom socialstyrelsens godkännande 1984 har akupunktur fått sin givna plats som en behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården.
   
  Hur går behandlingen till?
  Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv.
   
  När behandlaren vrider på nålen, stimuleras närliggande nerver och vävnaden man har stuckit i. Det uppstår en speciell känsla som kan kännas pirrande, utstrålande, domnande eller som en stöt. Denna nålkänsla kallas Deqi och är viktig för resultatet av behandlingen. Deqi bör framkallas varje gång behandlaren vrider på nålarna vilket vanligtvis sker en eller f lera gånger under varje behandlingstillfälle. När nålarna inte stimuleras är det viktigt att de inte gör ont eller att det känns obehagligt.
 • IMS-akupunktur. IMS står för intramuskulär stimulering och kan förklaras som en slags triggerpunktsakupunktur som baseras på vetenskapliga, västerländska neurofysiologiska principer. Målet med behandlingen är att minska spänningar i muskeln och normalisera muskellängden.

  Hur fungerar det?
  Med IMS behandlar man problemområden med nålstick i muskler, senor, ligament, leder etc. för att sätta igång neurologiska och biokemiska processer som gynnar läkning. Inte sällan kombineras behandlingen med stretch- och träningsövningar. 
 • TENS (transkutan elektrisk nervstimulering). Läs mer www.cefar.se/whyitworks.asp
Natalie Cook, flerfaldig OS-medaljör i beachvolleyboll. Paf open 2011.