• Sjukgymnastik/Fysioterapi

Vad innebär sjukgymnastik/fysioterapi?

Sjukgymnastik/fysioterapi är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt.

  • Har du besvär i rörelseapparaten, muskler och/eller leder?
  • Behöver du kanske tips och råd på hur du kan träna eller förebygga din kropp på gymmet eller i hemmet.

Tillsammans lägger vi upp en rehabiliteringsplan som är anpassad efter dina behov.


För mer info se fliken Behandling.

 

Medical team under Paf open 2011